Betingelser

Som frisør og forbruger på Bapoon.dk

Før du begynder at kunne benytte vores bookingsystem og dermed drage fordel af vores service, er det nødvendigt at blive oprettet og acceptere vores salgs- og leveringsbetingelser.


Salgs- og leveringsbetingelser
Bookingsystemet er gratis at benytte for både kunden og forbrugeren. Al support er gratis og der vil ikke være løbende omkostninger forbundet med udvikling, markedsføring af ledige tider og drift. Endvidere vil der være en grundig træning i systemet, så man nemt og hurtigt kan komme i gang med at skabe ekstra omsætning. Man betaler alene et ”formidlingsfee” på 15% af omsætning pr. formildede tid, der sker gennem frontend på website, webapp og app – du skal altså først betale penge, når du har tjent penge, derved vil brugen af Bapoon.dk aldrig blive en ekstraomkostning for dig, da du altid vil tjene flere penge, end du skal betale. 

Bapoon.dk sender én gang om ugen statistik over antallet af booking gennem Bapoon.dk samt hvilken omsætning disse klipninger/ behandlinger har medført. På baggrund af denne statistik udsendes der en elektronisk faktura på formidlingsfee’et. Der vil være 8 dages betaling på dette fee. Bapoon.dk garanterer ikke for nogen ekstra omsætning skabt på Bapoon.dk.

Bapoon.dk ønsker at skabe en win-win situation for frisøren og forbrugeren. Derfor er man som frisør hos Bapoon.dk forpligtet til aktivt at bruge bookingsystemet, der ikke opstår situationer, hvor der sker dobbeltbookinger.

For det tilfælde at frisøren ønsker at opsige deres aftale med Bapoon.dk, da skal det ske med et opsigelsesvarsel på løbende måned +30 dage.

Forbrugerne har gennem Bapoon.dk mulighed for at annullere deres bookinger hos frisørerne indtil én time før tidspunktet for behandlingens påbegyndelse. Sker annulleringen senere skal henvendelse ske direkte til frisøren. Såfremt Bapoon.dk registrerer at forbrugere gentagende gange har annulleret eller er udeblevet fra bookede behandlinger, da forbeholder Bapoon.dk sig retten til at slette profilen for den eller de pågældende forbrugere. Bapoon.dk kan hverken direkte eller inddirekte stilles til ansvar for tab som følge af annulleringer og/ eller udeblivelser fra forbrugernes side. Ligeledes kan Bapoon.dk heller ikke stilles til ansvar for, at bookede tider gennem vores system ikke kan leveres hos den eller de pågældende frisører.

Afregning for behandlingerne sker direkte til den enkelte frisør, der ugentligt vil modtage en faktura fra Bapoon.dk på formidlingsfee'et.


Cookies
Når du besøger Bapoon.dk indhenter vi oplysninger om dig som bruger. Dette gøres ved en såkaldt ”cookie”. Når du besøger Bapoon.dk første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil der lagres i din web browser (fx Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.), og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Bapoon.dk’s webserver, når du besøger Bapoon.dk, og den registrerer anvendelsen heraf.

En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Det er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus. De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser eller en hjælpefunktion for at få mere information om disse funktioner. Du skal dog være opmærksom på, at du sommetider ikke kan få adgang til et websted, hvis du ikke accepterer cookies. Bapoon.dk anvender cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger Bapoon.dk.

Bapoon.dk registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, internethosts, tid, browsertype, -version, og -sprog osv. Denne type informationer giver os mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker.


Reklamationer
Reklamationer skal fremsættes senest én uge efter datoen for den pågældende ydelse. Fakturareklamationer skal fremsættes umiddelbart efter fakturaens modtagelse. Fejl og mangler ved systemet, som ikke skyldes frisøren, vil efter Bapoon.dk’s skøn blive godtgjort ved at finde en alternativ frisørtid hos den pågældende frisør eller en anden. Bapoon.dk viser alene tider som er markeret ledige i frisørens kalender og Bapoon.dk kan således ikke drages til ansvar for eventuelle dobbeltbookinger. Bapoon.dk ApS forbeholder sig ret til at nægte optagelse af frisører og frisørsaloner, såfremt disse strider mod hensynet til brugeren eller Bapoon.dk’s interesse. Bapoon.dk kan ikke blive gjort ansvarlige for en ledig tid eksponeret på hjemmesiden Bapoon.dk – dette er udelukkende den enkelte kundes ansvar, at den ledige tid er reel og aktuel. Bapoon.dk påtager sig dog intet ansvar for visning af ledige tider, der er i strid med lovgivningen. Derudover indestår Bapoon.dk ikke for rigtigheden i forbrugerens data eller selve bookingen af den ledige tid, og kan derfor ikke drages til ansvar for en eventuel ”udeblivelse” fra en forbrugers side.  


Andet
Selvom Bapoon.dk gør alt for at have en høj datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra eller via Bapoon.dk. Når data sendes og opbevares elektronisk, består der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Bapoon.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brister i datasikkerheden. Endvidere påtager Bapoon.dk sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i edb-systemer tilhørende Bapoon.dk. Bapoon.dk indeholder adskillige links til andre websider. Bapoon.dk indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse websider, ligesom Bapoon.dk ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der fra Bapoon.dk sker formidling, eller hvortil der linkes.. Indhold, lagt af en bruger noget sted på Bapoon.dk, er alene den pågældende brugers ansvar, og Bapoon.dk påtager sig intet ansvar for ulovligt eller urigtigt indhold. En bruger af Bapoon.dk kan ikke gøre Bapoon.dk ApS ansvarlig for tab, der måtte følge af, at Bapoon.dk opdaterer eller ændrer sine services eller tilbud. Bapoon.dk er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder edb-virus og orm. Bapoon.dk påtager sig intet ansvar for tab af data.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. Skriv en mail med dit spørgsmål på info@bapoon.dk. Du finder vores øvrige kontaktoplysninger under kontakt i toppen af siden.

Som bruger på Bapoon.dk har du mulighed for at booke ledige tider online. Det er vigtigt for Bapoon.dk at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på Bapoon.dk er begrænset til medarbejdere på Bapoon.dk Aps. Når du registrerer dig på Bapoon.dk eller på anden vis opgiver dine oplysninger, videregiver eller sælger Bapoon.dk under ingen omstændigheder oplysninger, som kan forbindes med identificerbare individer til tredjepart uden din tilladelse. Vi påtager os intet ansvar for den rette håndtering af Deres data, når først De har afgivet dem aktivt og evt. sendt til en kunde hos Bapoon.dk. Selvom vi tager visse forholdsregler for at sikre ledige tider, er det stadig helt og holdent Deres ansvar nøje at vurdere identiteten af enhver tredjepart, som De har til hensigt at forsyne med personlig data. For eksempel bør De aldrig sende personlige data til en privat e-mail adresse. Vi råder Dem desuden til aldrig at oplyse visse følsomme data. Sådanne følsomme data omfatter (men er ikke begrænset til) personlige ID- og CPR-numre, kreditkortnumre og andre bankoplysninger. Bapoon.dk kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af kunder, ligesom Bapoon.dk ikke kan drages til ansvar for at henvendelsen ikke resulterer i en booking af tid.


Nyhedsmail
Ved at acceptere vores salgs- og leveringsbetngelser accepterer du samtidigt at Bapoon.dk må fremsende nyhedsmail med relateret indhold. Disse oplysinger ikke blive videreformidlet til tredjepart, og indholdet af de udsendte nyhedsmail vil altid klart og tydelig have Bapoon.dk som afsender. Dette gælder både saloner og forbrugere, og ved endt samarbejde kan saloner frit afmelde sig Bapoon.dk's nyhedsmail.

Generelt 
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret, og det må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Bapoon.dk. Overtrædes dette vil der forelægge et bødeforlæg fra Bapoon.dk ApS’ side. Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Bapoon.dk.


Tvister
Eventuelle tvister og uenigheder vil blive forsøgt løst hurtigst muligt til gavn for alle involverede parter. For det tilfælde, at tvisten/ uenigheden ikke kan løses mellem parterne, da vil Retten i Aarhus blive brugt som rette værneting.